Oferta

Nasza oferta

Pojęcia marketingu i reklamy nie są synonimami. Zakres pojęcia marketingu jest szerszy niż pojęcia reklamy. W ramach marketingu następuje badanie rynku, wybór docelowej grupy klientów, stworzenie odpowiadającej im oferty produktu lub usługi oraz dystrybucja wytworzonego produktu i usługi, a więc rozprowadzenie, dostarczenie i udostępnienie produktu w sposób wychodzący naprzeciw oczekiwaniom klienta.
Jest to więc kompleksowy splot działań, podejmowanych w obranym kierunku i mający na celu zaistnienie marki przedsiębiorcy, produktu lub usługi w świadomości klientów, kreowanie ich pozytywnego wizerunku oraz zachęcenia do skorzystania z oferty firmy. Reklama natomiast, ujmując rzecz bardzo ogólnie, jest już konkretnym przekazem mającym na celu promocję firmy, towaru czy usługi (produktu). Odbiór reklamy, a w jej wyniku sposób postrzegania marki firmy czy produktu przez potencjalnych klientów, może nieść ważną informację np. o konieczności zmiany podejścia w próbie pozyskiwania nabywców. Niemniej jednak reklama nie stanowi procesu poznawania rynku. Natomiast z pewnością może stanowić ważny element obranej strategii promocji.
georgie-cobbs-i3PakNjFfAc-unsplash.jpg

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób.